Hardija Lediņa magnētisko arhīvu apzināšana (sākums 2005.gadā)Hardija Lediņa gads sadarbībā ar Laikmetīgās mākslas centru 2015...uz Bolderāju 2009-2013

Foto: Lauris Vorslavs , Agnese Gulbe , Diāna Popova , Raitis Zeiferts

Muzikāli vakari un pēcpusdienas H.Lediņa un J.Boiko piemiņai 2009-2015

Foto: Dace Cīrule-Pūce , Agnese Gulbe , Madara Kļavinska


Mirkļi no izstādes "Un citi virzieni, meklējumi, mākslinieki Latvijā 1960-1984"

titl_grupas.png, 608B
px.png, 213B