1989 NSRD un Ieva Akurātere

Ierakstīts: 1987-1989
Māksliniece: Dace Lielā
Izdevējs: 1989 Aproximate Art Agency (Nm.2003 MC)


%s1 / %s2

titl_grupas.png, 608B
px.png, 213B